Genel

EPM'yi Önleme İpuçları

EPM'yi Önleme İpuçları

At Protozoal Miyelit yıkıcı bir hastalıktır. EPM'yi önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey var. Atınızın opossumlarla yakından etkileşmesine izin vermeyin. Opossumların ve kuşların erişemediği yerlerde güvenli yem. Uzak yerlere opossumları yakalayın ve kaldırın. Enfektif sporocystleri yaymak için potansiyel olarak etki edebilecek haşarat ve böcekleri (hamamböceği) en aza indirin.

Mümkünse, atların yavaş akan derelerden veya durgun havuzlardan (özellikle ağaçlık alanlarda) içmelerine izin verilmemelidir. Önleyici tedbirler, ahırlarda ve at yeminin depolandığı yerlerde sıçan ve fare sayısını en aza indirecek stratejileri de içermelidir.

Daha fazla bilgi için lütfen Equine Protozoal Myeloencephalitis makalesini okuyun.