Genel

Parazit Kontrolü Hakkında İpuçları

Parazit Kontrolü Hakkında İpuçları

Kuzey Amerika'da, kışın atlar ilkbaharda meralara dönüştürülmeden hemen önce dezenfekte edilmelidir. Bu bölgede, sadece Temmuz başından itibaren kontaminasyonu bastırmak gerekir. Bu süreden sonra, önemli mera enfeksiyonunun gelişmesi için yeterli otlatma süresi kalmamıştır. Atlar kış için bıçaklandığında (bot tedavisi ile birlikte) son bir haşıl sökme önerilir.

Güney Amerika'da zamanlama farklıdır. Enfeksiyon riski yüksek yaz sonunda ortaya çıkar. İlkbahar-yaz aylarında, yumurtaların enfektif 3. evre larvalarına dönüşmesi çok sıcaktır (çok fazla yumurta olsa bile). Düşme sırasında enfeksiyon riski artar - şimdi olgunlaşabilen yeni birikmiş yumurtaların bir sonucu. Bu nedenle, mera kontaminasyonu oluşmaya başlamadan hemen önce (Eylül-Ekim) mera kirlenmesi önlenmelidir.

Daha fazla bilgi için lütfen Atçılık Parazit Kontrolü makalesini okuyun.